måndag 7 mars 2016

Du blir aldrig svensk!

På radion idag (Studio ett, P1) pratar de om ett kommunalt bad i Skåne som har börjat ha könssegregerade badtider. Eller ja, det handlar egentligen bara om en avskild bassäng, en kväll i veckan då bara kvinnor får simma där. I den specifika bassängen. En ynka liten bassäng en kväll i veckan alltså. Något som förklaras med att det finns en efterfrågan och att man från politiskt håll vill öka jämställdheten i samhället genom att ge alla tillgång till badmöjligheter.

Låter det fint? Det tycker jag. Men nej, det blir ramaskri och debatt. Eftersom det är Sveriges Radio tar de förstås inte in någon riktigt kontroversiell debattör som pratar om islamiseringen av Sverige. Men det behövs inte. Det räcker med det trötta gamla argumentet "Såhär gör vi i Sverige".

Förstår ni vad det betyder? Det betyder att det bara finns ett acceptabelt sätt att vara svensk. Det betyder att en stor del av befolkningen diskvalificeras från svenskheten genom att vilja ha skilda badtider (igen, en kväll i veckan i EN bassäng!). Nu pratar jag inte bara om den minoritetsgrupp jag tillhör, svenska konvertiter till islam, utan en hel massa andra SVENSKA MEDBORGARE (eller blivande medborgare) som råkar vara praktiserande muslimer.

I den debatten blir de aldrig svenska på riktigt, för svenskheten är inte förenlig med deras önskemål och levnadssätt. Bara "riktiga" svenskar får ha krav och önskemål om hur skattepengar och våra gemensamma utrymmen ska användas och riktiga svenskar måste vilja bada tillsammans.

Kan inte någon bara försöka inse att våra gränser för blyghet går vid olika gränser. Eller varför har inte alla "riktiga svenskar" annars också gemensamma omklädningsrum?!

(P.S. Som praktiserande muslim tycker jag även att män borde ha skilda badtider, för samma regler gäller för dem,)

(P.S.2. Självklart inser jag att det även finns andra grupper som av andra än religiösa skäl kan vilja ha skilda badtider, men vi vet alla vad undertexten är när det gäller denna debatt.)